Particuliere woningverbetering subsidies (PWVB

//Particuliere woningverbetering subsidies (PWVB
Particuliere woningverbetering subsidies (PWVB2016-06-05T16:41:42+00:00

De gemeente Rotterdam is actief bezig met het verbeteren van de leefbaarheid in Rotterdam.
Eén van de maatregelen is het aanschrijven van panden, waardoor de eigenaren van deze panden verplicht worden gesteld om achterstallig onderhoud aan te pakken. De gemeente komt hen in de kosten tegemoet door de renovatie te subsidiëren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient er een renovatieplan aangeleverd te worden dat aan de gemeentelijke eisen voldoet.

Als onafhankelijke partij kunnen wij de eigenaren in stappen begeleiden door het gemeentelijke traject van de particuliere woningverbetering. Voor de subsidie aanvraag voeren wij o.a. de volgende werkzaamheden uit;

• Bouwkundige inspecties
• Vervaardigen tekenwerk
• Maken van begrotingen en bestek
• Begeleiden van het uitvoeringstraject
• Financiële afwikkeling

Onze werkzaamheden zijn vaak geheel of gedeeltelijk subsidiabel, wat inhoudt dat de gemeente een groot deel van onze kosten voor haar rekening neemt.

Kort samengevat kunnen wij het complexe gemeentelijke traject voor en met deze eigenaren doorlopen. Wij kunnen hen helpen met het snel en kostenbewust aanschrijvingsvrij maken van de woning(en). Tevens kunnen er, indien gewenst, energiebesparende maatregelen meegenomen worden in het subsidieplan.