Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)

//Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)2016-06-05T16:36:40+00:00

Een meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) geeft u een goed beeld van de werkzaamheden die de komende 10 jaar aan het gebouw uitgevoerd moeten worden. Tevens geeft het een indicatie van de kosten die met die onderhoudswerkzaamheden gemoeid zijn. Een MJOP is daardoor een ideaal hulpmiddel om voldoende financiꫥ middelen te reserveren voor het benodigde onderhoud. Daarnaast geeft een MJOP u inzicht in de staat waarin het gebouw verkeert. Dit alles maakt het mogelijk het gebouw beter te beheren en achterstallig onderhoud te voorkomen.

Voor een V.v.E. (Vereniging van Eigenaars) geldt sinds 01 mei 2005 bij wet, dat men een onderhoudsfonds moet hebben. Voor bestaande VvE’s was er een overgangsperiode tot 01 mei 2008, dus de wet is thans voor alle VvE’s van kracht. Er is niet vastgelegd hoe groot het onderhoudsfonds moet zijn, maar als u een MJOP heeft, is dit een goede basis voor uw onderhoudsfonds.